Când aveți nevoie de consultanță

La întrebarea: „Când am nevoie de consultanți?” - fiecare manager trebuie să răspundă desinestătător, în baza cunoștințelor, experienței și intuiției sale. La modul general vorbind, un conducător de business are nevoie de consultanță atunci când consideră că rezultatele afacerii ar putea fi mult mai bune, dar nu pot fi obținute cu resurse proprii. Toate organizațiile, ca și oamenii, sunt unice în esența lor, dar există situații similare, când ajutorul consultanților este pur și simplu necesar:

  1. Lipsa expertizei. Cunoştinţele şi abilităţile necesare pentru dezvoltare sau orice modificare importantă în activitatea societății, adesea, nu pot fi obţinute de la angajați. Prin urmare, este necesară implicarea unor consultanți externi pentru efectuarea unor astfel de proiecte.
  2. Lipsa de timp. Chiar şi în cazurile în care expertiza există pe interior, angajații pot să nu dispună de timp suficient pentru realizarea proiectelor complexe. În astfel de cazuri consultanții pot deveni parte a organizației atâta timp cât este necesar pentru efectuarea proiectului.
  3. Lipsa de experienţă. În companie pot lipsi specialiști experimentați într-un orecare domeniu. Având experiență vastă în domeniile lor de specializare, consultanții externi pot executa proiecte și oferi soluții într-un mod mult mai rapid şi eficient decât încercarea de a impune angajații neexperimentați să facă același lucru.
  4. Flexibilitatea structurii statelor de personal. Când apare necesitatea, consultanții pot fi contractați pentru o anumită perioadă de timp, pentru preluarea la ”outsourcing” a unor lucrări cu perioadă determinată, efectuarea cărora necesită calificare și aptitudini specifice. Atunci când lucrul e îndeplinit, organizaţia-client poate uşor opri relaţia cu compania de consultanță. Astfel, dispare necesitatea unei măriri neeficiente și/sau nejustificate a statelor de personal.
  5. Necesitatea unei opinii obiective și dezinteresate. Având statut juridic independent și nefiind legați de cultura corporativă sau politica internă a companiei-client, consultanții pot media dispute între diferite ”centre de opinii” interne, oferind informații și soluții obiective și imparțiale, bazate pe cifre și fapte.
  6. Necesitatea unor idei noi și soluții originale. Ca rezultat al muncii în mai multe sectoare, consultanții acumulează idei noi și exemple de soluții eficiente din mai multe surse. Angajații companiei-client, care deseori au experiență profesională doar într-o companie sau sector, pot fi prea strâns ”legați” de problemă pentru a vedea soluţii noi.
  7. Bază metodologică bogată. Grație experienței și cunoștințelor acumulate consultanții posedă o bază metodologică bogată, care le oferă o abordare sistemică a problemelor clienților.