FAQ

Ce este un proiect de consultanță?

Un proiect de consultanță este o formă de organizare a colaborării dintre client și o echipă de consultanți, al căror scop este de a rezolva o problemă-cheie cu care se confruntă firma-client.

Elementele ”cheie” a unui proect de consultanță, care sunt aduși la cunoștința clientului înainte de semnarea contractului de consultană, sunt următoarele:

 • Scopul și obiectivele,
 • Structura proiectului,
 • Planul de realizare și termenii proiectului,
 • Livrabilele intermediare și finale,
 • Resursele necesare și oferta de preț,
 • Echipa de consultanți.

Echipa de lucru în cadrul unui proiect de consultanță poate include nu doar consultanți din cadrul companiei de consultanță, dar și experți independenți din diferite ramuri și domenii de activitate conexe.

Activitatea consultanților în cadrul unui proiect de consultanță este gestionată de către Managerul Proiectului de Consultanță, care este un consultant senior și poate deține poziții în top-ul ierarhiei companiei de consultanță (șef de department, director, partener). Managerul Proiectului de Consultanță este ”interfața” dintre compania de consultanță și firma-client.

Cât durează un proiect de consultanță?

Timpul derulării unui proiect de consultanță de regulă poate fi influențat de următorii factori:

 • Scopul și obiectivele proiectului de consultanță
 • Calitatea și plenitudinea informației prezentate de client,
 • Modul de cooperare și implicit nivelul de participare a clientului în cadrul proiectului,
 • Complexitatea modelului de business și a pieței,
 • Volumului actual de muncă al consultantului.

Astfel, unele proiecte simple pot dura 1-2 săptămâni, altele pot depăși și 6-8 luni și chiar mai mult.

Poate fi executat un proiect de consultanță într-un timp mai restrâns sau chiar ”record”?

Da, noi putem negocia termenii executării serviciilor spre diminuare, dar pentru aceasta de regulă percepem o taxă ”pentru urgență”. De obicei, noi lucrăm concomitent pe câteva proiecte și fiecare proiect executat în regim de urgență duce la ”încordarea” eforturilor și resurselor (ex. lucru peste program) sau incomodează pe ceilalți clienți.

Noi nu executăm proiectele în termini ”nerezonabili” sau ”record”. Lucrul executat în mare grabă influiențează negativ calitatea livrabilelor (rezultatelor proiectului de consultanță).

Mă gândesc de mai mult timp la o afacere nouă. Am nevoie de suportul unor consultanți, care să mă ajute să analizez toate ideile mele pentru a le sorta și pentru a dezvolta un plan de afaceri realist. Doresc să fac acest lucru cu un buget limitat. Mă puteți ajuta în acest caz?

Posibil. Lucrăm cu clienții și în asemenea situații. Va trebui să faceți activitățile care sunt mai simple și care nu necesită calificare înaltă în domeniu, dar care consumă mult timp (ex: unele cercetări de marketing). Suportul Consultex se va reduce la ghidare, metodologie, oferire de ”know-how” și consultanță în cazuri mai complicate. Întreaga activitate poate dura mai mult timp ca de obicei, în schimb o să obțineți un plan de afaceri calitativ și la costuri minime.

Ce trebuie să facă clientul pentru a obține o valoare adăugată mai mare de la serviciile de consultanță?

 • Să apeleze la consultanță externă doar în cazurile cînd există necesitate pentru așa tip de servicii, pentru detalii accesează link-ul.
 • Să comunice clar consultantului care este scopul și așteptările de la proiectul de consultanță.
 • Să se asigure că livrabilele preliminare a proiectului de consultanță reflectă deplin așteptările și obiectivele proiectului.
 • Să ofere consultanților informația de care au nevoie pentru realizarea obiectivelor proiectului.
 • Să se asigure că personalul companiei a înțeles care este misiunea consultanților și că nu vor opune rezistență la realizarea proiectului de consultanță.
 • Unde este cazul să Implice personalul companiei în procesul de realizare a proiectului de consultanță, pentru a dobândi abilitățile și cunoștințele necesare de-a desfășura desinestătător activități similare în viitor. 

Puteți oferi garanții de păstrare a confidențialității informației

Responsabilitatea Consultex cu privire la păstrarea informației confidențiale a clienților este stipulată în contractul de consultanță, cu condițiile căruia clienții pot face cunoștință înainte de a începe colaborarea cu Consultex.

Pentru Consultex reputația este unul din cele mai importante active, din care cauză etica profesională, inclusiv și păstrarea confidențialității informației, este una din valorile companiei.

Cum se formează tarifele la serviciile de consultanță?

La unii antreprenori există prejudecata precum că consultanții sunt foarte scumpi, fapt care nu le permite să apeleze la serviciile de consultanță atunci când au nevoie. Această prejudecată este alimentată în mare parte de următoarele aspecte:

 • Onorariile consultanților sunt frecvent comparate cu salariile angajaților;
 • Clienții nu înțeleg pe deplin care este setul de beneficii obținut în urma consultanței sau în ce măsură rezultatele proiectului de consultanță vor contribui la îmbunătățirea performanțelor afacerii.
 • Există părerea că tarifele consultanților din Republica Moldova se aliniează la onorariile consultanților din țările dezvoltate, care de regulă sunt mult mai mari comparativ cu cele din R. Moldova.

De aici apare un interes firesc față de onorariile consultanților în general și față de modul de formare a tarifelor pentru serviciile de consultanță în particular. În continuare vom elucida principalele aspecte, care sunt luate în calcul la formarea tarifelor pentru serviciile de consultanță.

În primul rând trebuie de menționat că nu toți banii incasați pentru serviciile de consultanță reprezintă profitul companiei de consulting. Consultanța, ca și orice business, implică costuri, care trebuie reflectate în tarife. Costurile specifice business-ului de consultanță pot fi divizate în 3 grupe principale:

1) Costuri ce țin nemijlocit de oferirea serviciului de consultanță:

 • Salariile consultanților;
 • Impozitele aferente salariilor;
 • Onorariile experților independenți (în caz că sunt atrași în proiecte de consultanță);
 • Costul datelor obținute din diferite surse de informație.

2) Costuri atribuite unor activități obligatorii, de care depinde în mare măsură calitatea serviciilor de consultanță:

 • Timpul și banii investiți de consultant în autoinstruire și ridicarea nivelului profesional,
 • Timpul investit în dezvoltarea serviciilor de consultanță și îmbunătățirea metodologiilor.

3) Costuri de mentenanță și dezvoltare a business-ului de consultanță:

 • Costuri aferente promovării serviciilor de consultanță.
 • Alte costuri: arenda încăperilor, întreținerea transportului, consumabile de birou, servicii contabile și juridice, internet și telefonie, etc.

Serviciile de consultanță nu pot fi standartizate și/sau automatizate cu scopul diminuării costurilor, ca în cazul altor tipuri de servicii profesionale. Fiecare misiune de consultanță este unică în felul său și necesită o abordare individuală. Abordarea standartizată și gândirea șablonată diminuează considerabil calitatea serviciilor de consultanță.

Tarifele la serviciile de consultanță sunt fixate de regulă în om/ore sau în om/zile. Mărimea tarifelor depinde de mai mulți fatori:

 • Timpul necesar implementării proiectului (cu cât proiectul necesită mai mult timp, cu atât prețul om/oră este mai mic);
 • Complexitatea și dificultatea proiectului;
 • Brandul companiei de consultanță și/sau a consultantului individual;
 • Istoricul colaborării dintre consultant și client;
 • Diapazonul prețurilor de piață;
 • Alți factori.

Un alt aspect important, care trebuie luat în consderație la evaluarea serviciilor de consultanță, sunt așteptările mari ale clienților față de experiența și nivelul de pregătire profesională a consultanților. În caz contrar, serviciile prestate de către consultanți n-ar oferi clienților setul de beneficii anticipat. Specialiștii experimentați și profesioniști nu pot fi atrași și păstrați cu salarii minime.

În arsenalul firmelor de consultanță există și metode, care, folosite într-un mod inteligent, contribuie la diminuarea sinecostului serviciilor de consultanță:

 • Gestiunea eficientă a timpului consultanților;
 • Lucrul la distanță;
 • Managementul eficient al proiectelor de consultanță;
 • Folosirea eficientă a oportunităților de outsourcing.

Din constatările expuse anterior, putem deduce faptul că serviciile de consultanță calitative nu pot fi ieftine prin esența lor. Din contra, prețul diminuat la serviciile de consultanță trebuie să dea de bănuit clientului vis-a-vis de calitatea lor.

Pentru a obține avantaje din serviciile de consultană, clientul trebuie să știe când să se adreseze la consultanți și să se asigure că setul de beneficii, obținut în urma serviciilor de consultanță, justifică banii investiți. Uneori este foarte util pentru antreprenor să-și pună și întrebarea: ”Cât pot pierde dacă nu cheltui un leu în plus?”

Link-uri utile:

Când aveți nevoie de consultanță?

Principalele prejudecăți asociate serviciilor de consultanță