Parteneriate

Organizația pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este o instituție publică creată în 2007 la inițiativa Ministerului Economiei pentru a susține întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din Republica Moldova la toate etapele de dezvoltare a afacerii în intenția de-a le face mai competitive, dinamice și sustenabile.

CONSULTEX este acreditată să presteze servicii de consultanță și mentorat antreprenorilor, care se confruntă cu dificultăți în gestionarea afacerii, sunt în prag de faliment sau doresc să lanseze o afacere nouă. Serviciile de consultanță și mentorat sunt prestate în cadrul Programului național ”A doua Șansă”, parte a proiectului DanubeChance2.0 – ”Acceptarea eșecului pentru a facilita accesul antreprenorilor la a doua șansă în regiunea Dunării”, co-finanțat de Uniunea Europeană.

Asociația Consultanților în Afaceri și Management din Moldova (ACAM) este o asociație obștească neguvernamentală, apolitică, non-profit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor asociate. Misiunea Asociației constă în dezvoltarea sectorului de consultanță în afaceri și management din Republica Moldova și promovarea standardelor profesionale și de etică în domeniu.

Începând cu anul 2021 CONSULTEX face parte din asociație.

Programul ”Business Advisory Services” (BAS) - este finanțat de BERD și are ca scop sporirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) și dezvoltarea pieței serviciilor de consultanță din Republica Moldova. Programul BAS presupune finanțarea parțială a costului serviciilor de consultanță (până la 70% din cost sau nu mai mult de 10 000 EUR).

CONSULTEX a fost acreditată să presteze servicii de consultanță în cadrul programului BAS, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Programul ”Proiectul de Ameliorare a Competitivițății” (PAC II) – Componența de granturi (MGF) este finanțat de Banca Mondială și are ca scop dezvoltarea exporturilor. PAC finanțează până la 50% din costul serviciilor de consultanță, dar nu mai mult de 10 000 EUR. Suportul PAC este destinat ÎMM-urilor din Republica Moldova, care planifică exportul sau intenționează să-și dezvolte exporturile pe piețe noi.

CONSULTEX prestează servicii de consultanță în cadrul programului ”Proiectul de Ameliorare a Competitivițății” (PAC II) finanțat de Banca Mondială.