Proces

Fiecare situație în afaceri este unică, din care cauză procesul de consultanță diferă de la caz la caz. Etapele procesului de consultanță mai depind și de modul de cooperare între consultant și client.

În majoritatea cazurilor etapele procesului de consultanță sunt următoarele:

  1. Inițierea proiectului de consultanță. Orice proiect de consultanță începe cu existența unei probleme în organizație și cu realizarea necesității în servicii de consultanță (Când aveți nevoie de consultanță). Odată ce există asemenea premize este destul doar să contactați Consultex în vederea stabilirii unui înterviu.
  2. Depistarea problemei clientului în cadrul interviului dintre client și consultant. În cadrul interviului clientul descrie problemele cu care se confruntă organizația. Consultantul, punând întrebările de rigoare, depistează esența problemei, cauzele apariției, consecințele actuale ale problemei și amenințările care pot apărea în perspectivă.
  3. Stabilirea scopului și obiectivelor proiectului de consultanță și a metodelor de cooperare consultant-client;
  4. Prezentarea ofertei comerciale cu următorul conținut: Scopul și obiectivele proiectului de consultanță; Metodologia și instrumentele de analiză aplicate; Structura proiectului de consultanță; Livrabilele și metodele de raportare; Durata și graficul de executare; CV-urile consultanților și experților implicați în proiect; Resursele folosite; Oferta de preț.
  5. Negocierea și semnarea contractului de consultanță;
  6. Executarea proiectului de consultanță de către echipa de consultanți;
  7. Prezentarea rezultatelor proiectului cu concluziile și recomandările aferente, în formă electronică și/sau pe suport de hârtie.