Verificarea bonității partenerilor externi

Activitatea de export implică riscuri mult mai mari în comparație cu business-ul de pe piața locală. Pentru a reduce riscurile și a lua decizii corecte, este foarte important pentru un exportator să posede cât mai multă informație despre integritatea și solvabilitatea potențialilor parteneri de peste hotare. Chiar de la începutul colaborării cu clienții străini este necesar de-a dezvolta relații bazate pe încredere reciprocă.

CONSULTEX, împreună cu partenerii specializați în verificarea bonității agenților economici la nivel global, oferă suport clienților în colectarea informației și verificarea situației economico-financiare a potențialilor parteneri externi. Este posibilă colectarea datelor despre agenții economici din peste 70 țări, inclusiv toate țările europene și CSI, țări asiatice (inclusiv China), țările Americii de Nord și câteva țări din Africa și America Latină. În rezultatul verificării, CONSULTEX va transmite clientului ”Dosarul partenerului extern”, care include următoarea informație:

 1. Info de ordin general:
 • Anul și luna înființării;
 • Forma de proprietate;
 • Activitatea principală și activitățile secundare;
 • Numărul de angajați;
 • Statutul companiei (activă; suspendată; în proces de faliment; falimentată);
 • Date de contact;
 • Conducătorul întreprinderii (nume/prenume, funcția, perioada aflată la conducere);
 • Fondatorii (nume/prenume, cota în capitalul statutar).
 1. Info de ordin judiciar:

Conține informația despre procesele de judecată în care a fost implicat agentul economic de peste hotare.  

 1. Rapoarte financiare:
 • Bilanțul contabil al întreprinderii pe ultimii 2 ani;
 • Raportul de profit și pierderi pe ultimii 2 ani.
 1. Indicatori financiari:
  Indicatori de profitabilitate:
 • ROE - rentabilitatea capitalului propriu în % (profit net / capital propriu);
 • ROA - Rentabilitatea activelor în % (profit net / active);
 • RETS – Profitabilitatea vânzărilor în % (profit operațional / total vânzări);
 • Rentabilitatea vânzărilor în % (EBIT / total vânzări);
 • OsPH în % (Cheltuieli cu personalul / valoarea adăugată);
 • OT în % (Cheltuieli cu personalul / venituri totale).

  Indicatori de solvabilitate:

 • Rata solvabilității globale (total pasive / active);
 • Rata solvabilității (pasive / capitaluri proprii);
 • Lichiditate imediată (lichiditate curentă / datorii curente);
 • Capitalul circulant (Active circulante - Datorii curente);
 • ASPD (active fixe / capital pe termen lung);
 • Marja structurală (capitalul societății / activele fixe).

Notă: Toți indicatorii sunt calculați în dinamică pentru ultimii 2 ani.

 1. Analiza solvabilității:
 • Probabilitatea falimentului (Exprimă în % probabilitatea falimentării companiei în termen de un an).
 • Limita de creditare comercială
 1. Gradarea potențialului partener după nivelul riscului de cooperare:

5 stele. Risc foarte scăzut - Partener de afaceri recomandat.
4 stele. Nivel scăzut de risc - Partener stabil, potrivit pentru cooperare în export.
3 stele. Risc mediu - Partenerul în mare parte este bun pentru cooperare.
2 stele. Risc mărit – Nivel înalt de instabilitate, se recomandă asigurarea completă a riscurilor și maximă prudență.
1 stea. Risc maxim – Partenerul este foarte instabil financiar, se recomandă asigurarea completă a riscurilor sau mai degrabă refuzul de-a coopera.
0 stele. Lipsă de informații pentru calcul sau agentul economic este în faliment