Organizarea vînzărilor în segmentele B2B / B2C

Organizarea corectă a vânzărilor este principalul factor cu efect pozitiv pe termen scurt asupra situației financiare a companiei. În caz că se comit erori în organizarea funcției de vânzări, efectul se va reflecta in scăderea cifrei de afaceri și profitului întreprinderii.

CONSULTEX oferă suport clienților în organizarea funcției de vânzări B2B și B2C, care include (dar nu se limitează la) următoarele aspecte:
    • Segmentarea cliențolor cu determinarea clienților prioritari;
    • Obiectivele relației ”vânzător-client” și stabilirea modelului de vânzări;
    • Crearea sistemului de generare a lidurilor;
    • Proiectarea pâlniei vânzîrilor și a metodelor de analiză a conversiei;
    • Forța de vânzare: numărul de vânzători, tipuri de vânzători, necesități de instruire, obiective și KPI-uri, metode de motivare și remunerare;
    • Proiectarea structurii organizatorice și a regulamentului intern a diviziunii de vânzări;
    • Metode de raportare și supraveghere a vânzărilor;
    • Stabilirea metodelor și instrumentelor de evaluare a eficienței funcției de vânzări;
    • Setarea proceselor;
    • Proiectarea sistemelor informaționale de gestiune a vânzărilor și a relațiilor cu clienții (CRM);
    • Bugetarea activității de vânzări.

CONSULTEX oferă consultanță în organizarea funcției de vânzări B2B și B2C prin următoarele metode:
    • Oferirea de asistență în organizarea de la ”0” a funcției de vânzări. În acest caz clientul va primi un raport detaliat, care va include un plan calendaristic cu un set de măsuri pentru organizarea funcției de vânzări, cu divizare pe câteva etape.
    • Oferirea suportului în reorganizarea funcției de vânzări B2B și B2C.
    • Consultări, privind aspecte separate ce țin de organizarea sau managementul vânzărilor B2B și B2C.