Organizarea sistemului informational de marketing

Organizarea sistemului informațional de marketing are ca scop asigurarea unui flux permanant de informație relevantă și veridică, necesară luării deciziilor la nivel strategic, tactic și operațional. Gestiunea informației de marketing constă în colectarea, procesarea, analiza, stocarea și distribuirea la timp a informației factorilor de decizie ai organizației, care se realizează prin intermediul unui ansamblu complex de specialiști, echipamente, soft-uri, procese, metodologii.

CONSULTEX oferă servicii de consultanță clienților, care includ analiza modului actual de gestiune a informației de marketing, cu oferirea ulterioară a soluțiilor de îmbunătățire sau organizarea de la ”0” a sistemului. Principalele etape de organizare a sistemului informațional de marketing sunt:

    • Diagnosticul necesităților de informație;
    • Depistarea surselor de informație;
    • Oferirea instrumentelor și metodologiei de obținere a informației;
    • Oferirea instrumentelor și metodologiei de triere și analiză a informației;
    • Cerințele față de metodele de stocare a informației și sistemele informaționale;
    • Setarea fluxurilor de informație.

Cui se adresează serviciul:

Serviciul este destinat agenților economici, preponderent de talie medie și mare, care depistează următoarele neajunsuri în gestiunea informației de marketing:
    • Se simte un deficit permanent de informație necesară luării deciziilor;
    • Informația existentă este inutilă pentru luarea deciziilor;
    • Angajații nu sunt la curent cu informația disponibilă în organizație și/sau le este greu să obțină informația în interiorul organizației;
    • Informația se reține de către unii manageri sau nu este transmisă deloc colegilor;
    • Sunt folosite metode costisitoare de obținere a informației fără a fi la curent cu opțiuni mai eficiente;
    • Întreprinderea duce lipsă de angajați calificați în gestiunea informației de marketing.

Linkuri utile:
Aflați mai mult despre sistemul informațional de marketing, accesând link-ul Cum gestionăm corect informația de marketing