Organizarea activității de marketing

Fără o interacțiune profesionistă a întreprinderii cu mediul extern și fără competențe și abilități în domeniul marketingului, toate investițiile în dezvoltarea afacerii și depășirea concurenței vor merge într-o ”gaură neagră”. Tot mai mulți oameni de afaceri realizează importanța marketing-ului pentru firma lor, adoptând o altă atitudine făță de modul cum este organizat - de la un marketing cu funcții orientate către majorarea vânzărilor pe termen scurt (reclamă și promovarea vânzărilor), către un nivel mai superior de organizare, care întrunește toate funcțiile de creare a valorii adăugate și de dezvoltare a businessului.

În dependență de stadiul de dezvoltare a afacerii, conjunctura pieței, obiectivele afacerii și resursele disponibile, formele de organizare a activității de marketing capătă contur diferit și necesită o abordare profesionistă și diferențiată în fiecare caz aparte.

CONSULTEX oferă suport clienților în organizarea ”la cheie” a activității de marketing, având ca scop final flexibilitatea și eficiența marketingului la întreprindere (rezultate maxime la costuri rezonabile). Ca livrabil, clientul va primi consultări și un raport, care va include (dar nu se va limita la) următoarele:
    • Definirea funcțiilor marketingului la întreprindere;
    • Activitățile executate pe intern și cele externalizate (outsourcing);
    • Forma de organizare a activității de marketing;
    • Structura organizatorică a departamentului de marketing;
    • Fișele de post ale angajaților din marketing;
    • Poziția departamentului de marketing în structura organizațională a întreprinderii,
    • Fluxurile de informație și comunicarea marketingului cu restul diviziunilor funcționale pe orizontală și pe verticală;
    • Perimetrul de responsabilități și împuternicirile diviziunii de marketing;
    • Procese;
    • Metodele de evaluare și raportare a performanțelor;
    • Consultări în selectarea conducătorului diviziunii de marketing și a furnizorilor de servicii de marketing.

Cui se adresează serviciul:

Serviciul este destinat agenților economici, care:
    • Au trecut la un alt stadiu de dezvoltare a afacerii și simt necesitatea de-a crea o diviziune organizatorică separată (departament, secție) care ar fi responsabilă de activitatea de marketing;
    • Realizează faptul că apar multe probleme, care necesită a fi rezolvate de persoane competente în marketing;
    • Simt necesitatea organizării activității de marketing, ca rezultat al unor performanțe slabe a companiei pe piață;
    • Se află la începutul dezvoltării afacerii și planifică organizarea de la ”0” a activității de marketing.