Oferirea de suport practic în implementarea strategiei și managementul schimbărilor

Dacă dezvoltarea strategiei este mai mult o prerogativă a unui cerc restrâns de persoane (manageri de top și/sau consultanți externi), atunci implementarea strategiei necesită un efort colectiv al întregii organizații. Mai mult ca atât, în majoritatea cazurilor implementarea strategiei presupune efectuarea unor schimbări complexe în ce privește:

  • Structura organizatorică;
  • Procese;
  • Alocarea resurselor;
  • Tehnologii;
  • Obținerea unor aptitudini și cunoștințe noi;
  • Roluri și responsabilități de serviciu;
  • Sisteme de motivare, apreciere, remunerare;
  • Cultura corporativă

Toate schimbările din companie afectează în primul rând angajații, care, la rândul lor sunt cei care contribuie în cea mai mare măsură la implementarea strategiei. Reacția angajaților la schimbări deseori se manifestă prin: confuzie, frică, stress, sabotare, intrigi, împotrivire, pierderea motivării, lipsa implicării, conflicte de interese, plecarea din companie, etc. Practica arată că pentru implementarea eficientă a strategiei, uneori este necesară chear și schimbarea modului de gândire al unor angajați.

Pe lângă angajați, schimbările deseori afectează și alte părți interesate (stakeholderi): clienți, distribuitori, furnizori, acționari, parteneri de afaceri, etc.

CONSULTEX posedă o abordare sistematică în implementarea strategiei și managementul schimbărilor. Dispunem de instrumente și tehnici eficiente pentru a ajuta organizațiile să implementeze cu succes strategia și să gestioneze eficient procesul schimbării, pentru a înlătura efectele negative și/sau a reduce la maxim rezistența angajaților la schimbare.