Internet marketing

Odată cu dezvoltarea internetului acțiunile de promovare online devin tot mai des folosite în strategiile de comunicare a agenților economici. Combinat sinergetic cu metodele și instrumentele marketingului tradițional, marketingul digital poate avea impact maxim la costuri minime asupra dezvoltării afacerii și majorării vânzărilor.

CONSULTEX oferă servicii de consultanță în domeniul marketingului digital, care sunt structurate în următoarele etape:
    • Auditul site-ului companiei și oferirea recomandărilor pentru sporirea conversiei site-ului;
    • Analiza acțiunilor de promovare online a concurenților;
    • Selectarea celor mai eficiente tehnici și instrumente de marketing online pentru business-ul clientului, reieșind din modelul de business, obiectivele afacerii și conjunctura pieței;
    • Agregarea sinergetică a acțiunilor de marketing on-line cu metodele marketingului tradițional și alinierea lor la atingerea obiectivelor afacerii;
    • Integrarea acțiunilor de marketing (online și tradițional) în planul de marketing;
    • Analiza eficienței acțiunilor de marketing on-line.

Cui se adresează serviciul:
Serviciul este destinat agenților economici de talie mică, medie și mare, care-și doresc:
    • prezență mai bună în mediul on-line;
    • țintire mai bună a segmentului țintă de consumatori;
    • instrumente multimple de majorare a vânzărilor la costuri reduse;
    • instrumente și metode eficiente de îmbunătățire a imaginei companiei și dezvoltarea brandurilor;
    • instrumente eficiente de monitorizare și analiză a rezultatelor actiunilor de promovare.

IMPORTANT: CONSULTEX nu preia la outsourcing (nu execută nemijlocit) partea operațională a marketingului digital, ca exemplu: gestiunea campaniilor de promovare Google AdWords; gestiunea operațională a conturilor corporative în rețele de socializare; activități SEO (Search Engine Optimization); organizare webinare; blogging. Misiunea noastră în acest domeniu este de-a crea legătura dintre ce se face la moment și ce trebuie să se facă, reieșind din exigențele pieței, obiectivele afacerii și resursele disponibile. Ulterior recomandăm clientului parteneri, specializați în efectuarea lucrului operațional în domeniul marketingului on-line.