Elaborarea planului de marketing

Sub planificarea de marketing se subînțelege succesiunea logică a activităților de marketing, îndreptate spre realizarea strategiei de marketing, inclusiv: depășirea concurenților, dezvoltarea brendurilor, majorarea vânzărilor și dezvoltarea afacerii. Un plan de marketing integrat și coerent permite fiecărei activități și tehnici de marketing să se completeze reciproc, creând astfel sinergie și contribuind la folosiea mai eficientă a bugetului de marketing. Planul de marketing este elaborat de regulă pe o perioadă de 1 an, cu posibilitatea unor revizuiri periodice, care depind de schimbarea conjuncturii pieței.

CONSULTEX oferă suport clienților în elaborarea planului de marketing, care reprezintă un document bine structurat, creat în excel, unde sunt indicate toate instrumentele și activitățile de marketing, care necesită a fi implementate pe parcursul unui an. Activitățile sunt prezentate lunar, fiind indicate și bugetele aferente.

Cui se adresează serviciul?

Serviciul este destinat agenților economici de talie mică, medie și mare care:
    • Își doresc o mai bună organizare și/sau planificare a activităților de marketing;
    • Planifică necesarul de resurse financiare pentru activitățile de marketing;
    • Doresc să cunoască metodele și instrumentele de marketing prin intermediul cărora va fi realizată strategia de marketing și obiectivele afacerii;
    • Necesită o eficientizare a marketingului operațional.

CONSULTEX recomandă ca elaborarea planului de marketing să fie anticipată de dezvoltarea strategiei de marketing. Fără unele elemente indispensabile ale strategiei de marketing (ex: segmentul țintă de consumatori, poziționare, branding, obiective) acțiunile de marketing planificate vor rezulta în irosirea bugetului de marketing, dar în unele cazuri ar putea aduce mai multă daună decât beneficii.