Dezvoltarea strategiei la nivelul întreprinderii (business Unitate)

Strategia unității de business este dezvoltată în cadrul unei întreprinderi, care activează pe o singură piață împotriva unui singur set de concurenți. Scopul principal al strategiei întreprinderii este asigurarea unei dezvoltări durabile pe viitor, dezvoltarea avantajelor concurențiale pe termen lung și întărirea poziției firmei pe piață.

CONSULTEX oferă suport clienților în dezvoltarea strategiei întreprinderii, care include de regulă următoarele activități, divizate în 3 etape consecutive:

1. Analiza strategică. Etapa include (dar nu se limitează la) analiza: pieței și sectorului, mediului concurențial și clienților, activelor și resurselor întreprinderii; poziției întreprinderii pe piață; avantajelor și dezavantajele companiei față de concurenți; oportunităților și amenințărilor mediului extern; etc.

2. Formularea strategiei. Etapa include (dar nu se limitează la) următoarele activități: formularea misiuni și viziunii; poziționarea companiei; identificarea opțiunilor strategice și analiza lor; selectarea direcțiilor strategice de dezvoltare; identificarea modalităților de obținere a avantajelor concurențiale; definirea orizontului strategic și setarea obiectivelor strategice.

3. Planificarea strategică include (dar nu se limitează la): a) prezentarea în ordine cronologică a tuturor acțiunilor și activităților necesare implementării strategiei; b) crearea KPI-urilor și sistemelor de motivare, care ar încuraja atingerea obiectivelor strategice; c) identificarea schimbărilor organizatorice, necesare executării strategiei; d) alinierea întregii organizații la implementarea strategiei; e) crearea de instrumente pentru monitorizarea implementării strategiei; f) determinarea necesarului de resurse și alcătuirea bugetului.

Cui se adresează serviciul?

Serviciul este destinat companiilor mici, medii și mari care:

 • Își pun scopuri ambițioase și sunt în căutare de modalități și soluții pentru a le atinge;
 • Sunt în căutarea unor direcții noi de dezvoltare a afacerii;
 • Doresc să-și asigure o dezvoltare durabilă a afacerii pe viitor;
 • Sunt în căutarea modalităților de depășire a concurenților;
 • Sunt într-o situație dificilă pe piață și caută soluții de depășire a crizei;
 • Au impresia că nu se dezvoltă în direcția cuvenită.

Ce obține clientul?

 1. Formarea unei viziuni clare asupra situației în care se află întreprinderea la moment, ce dorește să obțină în viitor (scop strategic) și care sunt căile și metodele concrete de atingere a scopului strategic;
 2. Facilitarea dezvoltării afacerii;
 3. Întărirea poziției companiei pe piață/sector;
 4. Mai bună gestiune a riscurilor;
 5. Eficientizarea procesului decizional;
 6. Majorarea vânzărilor și a profitabilității.

Link-uri utile:

Pentru a afla mai mult despre strategie, accesați următorul link Ce trebuie să știi în primul rând despre strategie

Pentru a afla de ce aveți nevoie de strategie, accesați următorul link 5 motive importante pentru dezvoltarea unei strategii de afaceri