Crearea business modelului

Business modelul este o reprezentare logică și complexă a modului în care o afacere va opera la toate nivelurile sale și va genera profit. Altfel spus – care va fi valoarea unică, oferită clientului și cum va fi ”monetizată” ideia de afaceri.

Business modelul poate fi de mare folos antreprenorilor, precum și următoarelor persoane și/sau organizații interesate: investitori, creditori, parteneri de afaceri, ofertanți de granturi.

CONSULTEX oferă suport clienților în crearea business modelelor de complexitate diferită. În rezultatul creării modelului de business clientul va intra în posesia unui document, care va descrie ideia de afacere, reieșind din următoarele blocuri:

  • Identificarea și descrierea segmentelor țintă de clienți;
  • Descrierea valorii oferite clienților (setul de beneficii oferite clienților sau cum vor fi satisfăcute nevoile/cerințele clienților și cum vor fi rezolvate problemele lor);
  • Cum și prin ce metode va fi livrată valoarea către clienții țintă (canale de distribuție și comunicare);
  • Cum va fi organizat managementul relațiilor cu clienții;
  • Activitățile principale și cele auxiliare;
  • Structura veniturilor (inc. politica de prețuri);
  • Resursele necesare (materiale, financiare, umane, intelectuale, etc.);
  • Partenerii de afaceri;
  • Structura costurilor și cheltuielilor.

Astfel, clientul va avea o ideie clară asupra faptului cum ideia de afaceri va fi transformată într-un business de succes.