Auditul activitatii de marketing

Auditul activității de marketing are o contributie esentiala la succesul viitor al business-ului întreprinderii și relevă elementele sau factorii care influentează pozitiv sau negativ marketingul în organizație. Scopul final al auditului este înlăturarea factorilor negativi ai activității de marketing si directionarea resurselor către zone, care ar spori cifra de afaceri și profitabilitatea companiei.

CONSULTEX oferă suport clienților în efectuarea auditului activității de marketing, care cuprinde (dar nu se limitează la) următoarele aspecte:
    • Analiza orientării companiei către piață și clienți.
    • Analiza strategiei de marketing actuale (dacă există): relevanța elementelor strategiei mediului extern și resurselor firmei, acceptabilitatea și claritatea obiectivelor strategiei de marketing, orientarea întreprinderii către implementarea strategiei de marketing, obstacolele care zădărnicesc realizarea strategiei de marketing, etc.
    • Analiza sistemelor de marketing: sistemul informational de marketing, branding, planificarea activităților de marketing, bugetarea, managementul relațiilor cu clienții, achiziția serviciilor de marketing și relația cu agențiile, crearea și lansarea produselor noi pe piață, sistemul de analiză a rezultatelor acțiunilor de marketing, etc.
    • Evaluarea structurii formale a diviziunii (departamentului) de marketing: a) corespunderea structurii diviziunii de marketing etapei de dezvoltare a întreprinderii, obiectivelor de marketing și resurselor organizației. b) eficiența funcțională c) eficiența comunicării cu alte diviziuni ale întreprinderii.
    • Analiza funcțiilor de marketing - studierea în detalii a combinării diferitor activități de marketing pentru realizarea obiectivelor afacerii: oferta de produse, activitatea de vânzări, reclama, promovarea și activitățile de PR.
    • Analiza productivității marketingului - beneficiile obținute de întreprindere în urma activităților de marketing raportate la investițiile în marketing.

În rezultatul auditului de marketing clientul primește un raport detaliat care include: a)  neajunsurile, care diminuează eficiența activității de marketing;  b) un plan cu acțiunile pentru redresarea situației; c) scoaterea în evidență a potențialului de dezvoltare a afacerii și de majorare a vânzărilor, ca rezultat al acțiunilor de corecție efectuate.  

Cui se adresează serviciul:

Serviciul este destinat agenților economici, preponderent de talie medie și mare, unde există funcție și departament de marketing și care:
    • sunt în căutare de modalități de majorare a vânzărilor;
    • își doresc o reorganizare a departamentului de marketing în rezultatul schimbărilor apărute pe piață și/sau a creșterii afacerii;
    • presupun că activitatea de marketing nu-și realizează întregul potențial;
    • își doresc îmbunătățirea eficienței marketingului la întreprindere (rezultate mai bune la banii investiți).