Analiza mediului extern (macro / sector / piață)

Activitatea unei firme este influiențată în mare parte de mediul extern în care activează. Prin urmare, este foarte important ca managerii să monitorizeze regulat tendințele, evenimentele și procesele, care decurg în mediul extern, pentru a putea anticipa riscurile și/sau beneficia de oportunitățile descoperite.

CONSULTEX oferă servicii de studiere și monitorizare a mediului extern la nivel macro, sector și piață, după cum urmează:

Analiza ”macro” mediului (analiza PEST). Scopul analizei este evaluarea gradului și probabilității de influență a diferitor factori (Politici, Economici, Sociali, Tehnologici – ”PEST”) asupra companiei. Rezultatul analizei PEST este selectarea principalilor factori ai macro-mediului, care vor crea oportunități și amenințări pentru companie pe o perioadă determinată.

Analiza sectorului are ca scop determinarea atractivității sectorului și a piețelor din componența sa. O analiză competentă a indicatorilor economici și a concurenței din sector este vitală pentru dezvoltarea strategiei. Efectuăm analiza sectorului, luând în vizor următoarele:

 • Analiza indicatorilor economici din sector (volum și dinamică, profitabilitatea, necesarul de investiții, capacitate de producere din sector, posibile economii de scară, etc.).
 • Determinarea forțelor motrice concurențiale din sector și impactul lor (modelul Porter)
 • Identificarea factorilor care influiențeză medul concurențial din sector și gradul lor de influiență (ex. – dezvoltarea tehnologiilor, inovații în marketing, schimbarea preferințelor consumatorului, etc.)
 • Determinarea concurenților, care ocupă cele mai bune/slabe poziții în sector și descrierea lor (poziții pe piață/segmente, cote de piață, avantaje concurențiale, poziționare, etc.)
 • Identificarea factorilor de succes în lupta concurențială.
 • Concluzii privind perspectivele și atractivitatea setorului.

Analiza pieței are ca scop determinarea riscurilor și oportunităților, pe care le oferă o piață, ca parte componentă a unui sector. Efectuăm studii de piață, care cuprind de regulă următoarele învestigații:

 • Volumul și dinamica pieței;
 • Determinarea factorilor care influiențează dinamica pieței;
 • Identificarea tendințelor pieței (trenduri);
 • Determinarea potențialului de dezvoltare a pieței;
 • Segmentarea pieței și analiza segmentelor;
 • Analiza consumatorilor;
 • Analiza concurenților.

Cui se adresează serviciul?

Serviciul este destinat agenților economici de talie mică, medie și mare care:

 • Doresc să menţină un caracter adecvat al dezvoltarii business-ului în conformitate cu tendinţele, evenimentele şi procesele, care decurg în mediul extern.
 • Inițiază dezvoltarea unei strategii și necesită o bază informațională adecvată.
 • Planifică diversificarea afacerii în sectoare și/sau pe piețe noi.
 • Doresc să investească în întreprinderi din sectoare noi.
 • Au intenția să-și îmbunătățească poziția în sector/piață.
 • Sunt în proces de efectuare a studiilor de oportunitate/fezabilitate.
 • Au nevoie de o bază informațională adecvată pentru luarea deciziilor strategice, tactice și operaționale.

Modaliatatea de prestare a serviciilor:

Serviciile prestate de CONSULTEX pot include analiza mediului extern la toate 3 nivele (macro, sector, piață) sau doar la un nivel, în dependență de scopul studiului și solicitările clientului. Prestarea serviciului este posibilă prin 2 metode:

 • DIY (Do It Yourself) presupune realizarea de către client a studiului, cu suportul și ghidarea CONSULTEX.
 • Outsourcing – presupune executarea de către CONSULTEX a întregului volum de activități pentru a realiza scopul proiectului.

Linkuri utile: Aflați mai mult despre gestiunea informației de marketing, accesând linkul Cum gestionezi corect informația de marketing