Metode de cooperare

Oferim diverse forme de cooperare, astfel încât clienții să poată alege forma care li se potrivește cel mai bine în dependență de preferințe, timp, resurse, buget. Totodată, suntem deschiși să discutăm și alte forme de cooperare, propuse de clienți și care nu se regăsesc în lista de mai jos.

Consultare unică

Consultarea unică este cea mai simplă formă de cooperare, în cadrul căreia se poate determina potențialul unei eventuale conlucrări între client și CONSULTEX. Mai mult ca atât, clientul poate evalua nivelul de calificare și capacitatea consultantului de-a livra soluții la problemele afacerii. Această formă de prestare a serviciilor de consultanță nu presupune doar o conversație de scurtă durată, ci mai degrabă o ședință deplină, care ar putea dura și 2-3 ore, în decursul căreia consultantul ar putea răspunde la mai multe întrebări ale clientului, furnizând consultanță la diferite subiecte ce țin de afacerea clientului, ca exemplu:

 • Descrierea de către consultant a metodologiei de soluționare a unei probleme de business cu care se confruntă clientul;
 • Oferirea de soluții în vederea organizării departamentului de vânzări și/sau marketing;
 • Analiza expres a unei idei de business sau a unei oportunități de diversificare a afacerii;
 • Recomandări privind selectarea metodelor și/sau instrumentelor de obținere a informației de marketing;
 • Consultări privind executarea pe intern sau externalizarea unor funcții de marketing;
 • Analiza expres a site-ului corporativ;
 • Recomandări în selectarea furnizorilor de servicii în marketing;
 • Prezentarea unor recomandări referitor la selectarea personalului pentru funcții cheie în marketing și vânzări;
 • Alte subiecte și întrebări, la care pot fi oferite soluții și/sau un răspuns prompt.

Prețul poate include și pregătirea unui scurt rezumat scris al întâlnirii, cu o listă de recomandări. Această formă de prestare a serviciilor de consultanță nu trebuie confundată cu o ședință de lucru, ce ține nemijlocit de inițierea, organizarea și buna derulare a unui proiect de consultanță cu un scop și obiective bine determinate.

Consultare permanentă

Această metodă este recomandată proprietarilor de afaceri și managementului superior al întreprinderilor și ia forma unor ședințe periodice (săptămânale), în cadrul cărora sunt discutate toate problemele legate de marketing, vânzări sau strategia companiei. Consultarea permanentă poate oferi clienților circa 80% din beneficiile angajării cu normă întreagă a unui director de marketing sau a unui director pentru dezvoltare strategică. Mai mult ca atât, spre deosebire de consultanța unică, în cazul consultării permanente clientul poate urmări în dinamică performanțele companiei, ca rezultat al implementării recomandărilor consultantului. Clientul poate pregăti din timp întrebările și subiectele de interes, care vor fi discutate în ziua prestabilită. Această metodă este potrivită pentru clienții care încă nu sunt siguri că au nevoie de un director de strategie sau marketing cu toate costurile implicate, iar deciziile aferente acestor domenii, nu pot fi amânate.

Outsourcing

După stabilirea de comun acord cu clientul a scopului și obiectivelor proiectului de consultanță, CONSULTEX preia în întregime executarea activităților din cadrul proiectului. În final clientul va primi rezultatele proiectului de consultanță (inclusiv recomandările de rigoare) în formă de raport.

Metoda este recomandată clienților care nu dispun de timp, resursele și/sau expertiza necesară pentru a executa lucrările necesare cu forțe proprii.

”Do It Youself (DIY)

”DIY” presupune oferirea de suport clienților în executarea de sine stătătoare a activităților necesare. Suportul întrunește, dar nu se limitează la următoarele:

 • Oferire know-how, care se manifestă de regulă prin instruirea clientului / echipei clientului, folosind diferite metode de instruire (seminare, trening-uri, workshop-uri).
 • Oferirea metodologiei, instrumentelor și metodelor necesare rezolvării unei probleme apărute și/sau realizării unei activități importante.
 • Consultarea clientului pe parcursul executării proiectului.

Suportul oferit se negociază în fiecare caz aparte și depinde în mare măsură de scopul/obiectivele proiectului și nivelul de pregătire a echipei clientului.

Metoda este recomandată clienților care:

 • dispun de resurse și angajați calificați pentru executarea de sine stătătoare a activităților necesare, dar care au nevoie de ghidare, metodologie și/sau perfecționare în anumite domenii;
 • doresc ridicarea nivelului de calificare a angajaților în vederea executării de sine stătătoare a unor activități și funcții necesare pe viitor (learning by doing).
 • doresc implicarea activă a angajaților în executarea unor activități importante, care necesită calificare înaltă.

 

Instruire individuală

Este o formă de cooperare recomandată în primul rând proprietarilor de afaceri și directorilor de întreprinderi care nu au studii economice specializate și/sau ar dori să-și îmbunătățească aptitudinile și cunoștințele în domeniul managementului strategic, marketingului și gestiunii vânzărilor.

Instruirea individuală se oferă separat sub forma unor sesiuni periodice sau în timpul derulării proiectelor de consultanță. În al doilea caz, pe lângă asistență în rezolvarea problemelor curente ce țin de marketing și vânzări, clientul primește și instruire în aceste domenii (learning by doing / învățare prin practică). Serviciul oferă instruire individuală, adaptată la ramura și specificul afacerii clientului (nimic de prisos). Astfel, clientul economisește timp și resurse financiare, datorită faptului că dispare necesitatea de-a citi multă literatură de specialitate (care de regulă poartă character general). Pe lângă aceste avantaje, în cadrul sesiunilor de instruire individuală, clientul învață cum și în ce condiții să aplice în practică cele mai eficiente metodologii și instrumente din domeniile marketingului și al managementului strategic.

Coaching

Coaching-ul este o formă de relaționare între directorul CONSULTEX (Coacher) și clienți, care presupune oferirea următorului suport clienților: asistență în luarea deciziilor în business, ghidare, instruire, motivație în atingerea scopurilor profesionale. Coacher-ul ajută clientul să-și dezvolte gândirea strategică, să abordeze business-ul în complex, să-și dezvolte aptitudinile de analiză și sinteză, să delimiteze cauzele de consecințele problemelor apărute, să ia decizii asumate etc.

Coaching-ul are forma unor sesiuni periodice, de regulă săptămânale, în decursul cărora sunt discutate toate întrebările și/sau problemele ce țin de afacerea clientului, sunt scoase în evidență și analizate cauzele problemelor apărute, sunt depistate barierele (personale sau legate de business) care încurcă clientul să-și atingă obiectivele în afaceri. Coacher-ul ajută clientul să descopere singur probleme specifice și/sau sistemice din afacerea sa, să le analizeze și să găsească singur soluțiile.

Pentru inițierea serviciului de coaching este necesară existența următoarelor premize:

 • Existența la client a unei dorințe mari de autodezvoltare personală și autoinstruire;
 • Existența unei încrederi reciproce între client și coacher, căpătată în decursul unei perioade îndelungate de conlucrare;
 • Autodisciplina și pregătirea morală a clientului de-a urma și îndeplini zi cu zi instrucțiunile coacher-ului.

 

Membru al consiliului de administrație. Domeniile supravegheate: management strategic, marketing strategic, gestiunea vânzărilor, export.

Această metodă de cooperare are tangență cu consultanța în afaceri și constă în exercitarea de către directorul CONSULTEX a funcției de membru independent al consiliului de administrare în cadrul unei întreprinderi, cu rolul de supraveghere a următoarelor domenii cheie:

Management strategic: analiza strategică; direcțiile prioritare de dezvoltare; diversificarea afacerii; obiective strategice; planul strategic; implementarea strategiei; etc.

Marketing strategic: poziția companiei pe piață; potențialul pieței; avantajele concurențiale; poziționare; extinderea afacerii pe alte segmente/piețe; lansarea produselor noi și strategii de portofoliu; brand management; imagine și reputație; managementul relațiilor cu clienții; etc.
Gestiunea vânzărilor: sistemul de management al vânzărilor și/sau canalelor de distribuție; relații cu distribuitorii și partenerii comeciali; etc.
Export: piețele țintă; pregătirea întreprinderii către export; penetrarea pe piețe externe, etc

Un membru independent al consiliului de administrație este un expert extern, specializat în domenii de mare importanță pentru companie, care nu depinde de managementul superior și/sau de ceilalți membri ai consiliului de administrație, nu este implicat în ”politica internă” a companiei și nu are nici un interes personal pentru afacere. În cazul dat, această persoană va constitui o verigă importantă în luarea unor decizii importante în domenii, ce țin de dezvoltarea afacerii. Mai mult ca atât, atribuțiile membrului independent al consiliului mai include și:

 • Studierea preliminară a subiectelor din domeniile menționate, cu formarea ulterioară a concluziilor și recomandărilor de rigoare, care vor permite membrilor consiliului de administrație să-și formeze o părere obiectivă pentru luarea unor decizii corecte și asumate.
 • Verificarea relevanței și completitudinii informației de marketing, prezentate pentru luarea deciziilor strategice.
 • Atenționarea membrilor consiliului de administrație asupra cazurilor când atenția sporită asupra rezultatelor financiare pe termen scurt ar putea pune în pericol calitatea produselor sau dezvoltarea de lungă durată a brendurilor, reputația, loialitatea clienților, dar și situația economico-financiară a companiei în general.
 • Oferirea de sugestii și recomandări în vederea îmbunătățirii practicilor de management în domeniile vizate.
 • Oferirea asistenței membrilor consiliului în luarea deciziilor la subiecte non-standart, ce țin de domeniile de expertiză specificate.

Afacerea va avea doar de câștigat de pe urma expertizei, experienței profesionale de peste 20 ani, dar și a calităților personale ale directorului CONSULTEX, cum ar fi: independența de opinie, etica profesională și capacitatea de argumentare a poziției în cadrul unor dispute (mai ales în cazurile când acțiunile curente ale managementului executiv ar putea implica riscuri de înrăutățire a situației în viitor). Prezența unui expert în domeniile menționate, cu statut independent, disciplinează directorii executivi și formează imaginea unei companii deschise, cu un stil de guvernanță corporativă occidentală.

 

Cum puteți începe o colaborare cu CONSULTEX

Nu sunteți sigur cum să abordați consultanții?

Cooperarea cu CONSULTEX poate începe cu apelul dumneavoastră la numărul GSM + (373) 69500824 sau cu o solicitare scrisă la adresa office@consultex.md

O convorbire este suficientă pentru a vă răspunde la întrebările care vă interesează mai mult. Cu toate acestea, dacă puteți formula solicitarea (problema) în scris, cooperarea noastră ar putea fi mai fructuoasă.