5 MOTIVE IMPORTANTE PENTRU DEZVOLTAREA UNEI STRATEGII DE AFACERI

Dezvoltarea strategiei necesită timp, disciplină, resurse, ”know-how” și o implicare activă a conducerii de vârf a organizației. Totodată, strategia este de neînlocuit pentru o organizație care-și dorește să obțină rezultate mai bune pe termen lung. Care sunt principalele motive care ar justifica alocarea resurselor și timpului pentru dezvoltarea stretegiei în cadrul unei organizații? Cauze pot fi multe, dar cele mai importante le consider a fi următoarele:

1) Setarea direcției de dezvoltare și a priorităților.
Strategia oferă o direcție de dezvoltare clară, cu obiective simple, măsurabile, realizabile, relevante și legate de timp (setate după metoda SMART: simple, measurable, achievable, relevant, tme-oriented). Direcția și obiectivele strategice reprezintă un ”filtru” care înlătură toate ideile și inițiativele care nu sunt prioritare. În așa mod strategia răspunde la întrebarea: ”Ce nu trebuie să facă organizația la moment, pentru a urma scopul strategic?” Astfel se eliberează multă energie, timp și rezurse pentru activități care contează cu adevărat.

2) Asigurarea unei dezvoltări durabile a afacerii.
Fiind orientată către viitor, strategia crează premize și oferă soluții eficiente pentru dezvoltarea afacerii pe o perioadă lungă de timp. Pe parcursul dezvoltării unei strategii, sunt analizate tendințele pieței, avantajele și dezavantajele organizației în raport cu concurența, amenințările și oportunitățile pe care le oferă mediul extern. Ulterior sunt elaborate măsuri concrete de eliminare a neajunsurilor și de dezvoltare a avantajelor concurențiale de lungă durată, pentru a folosi într-un mod cât mai avantajos oportunitățile mediului extern și a asigura dezvoltarea afacerii pe termen lung.

Strategia ia în considerație aspecte importante ale unii afaceri, cum ar fi: portofoliul de produse sau servicii, sistemul de distribuție, branding-ul, structura organizațională, cultura corporativă, sistema de motivare și remunerare, revizuirea și/sau reorganizarea cărora schimbă radical perspectivele dezvoltării afacerii.

Strategia oferă un echilibru între acțiunile, care trebuie întreprinse pentru a avea succes pe termen scurt și acțiunile, care trebuie executate pentru a avea succes pe termen lung. Atunci când strategia lipsește, acțiunilor, care trebuie executate pentru a avea succes pe termen scurt, li se oferă întotdeauna prioritate, așa încât performanțele afacerii pe termen lung sunt deseori compromise.

3) Îmbunătățirea procesului decizional.
Oamenii de afaceri doresc să ia decizii corecte, bazate pe o analiză profundă a cifrelor și faptelor, dar în realitate se conduc mai mult de intuiție în luarea deciziilor. Etapa de formulare a strategiei este anticipată de o analiză detaliată a mediului intern și extern al organizației, care oferă informație de valoare pentru fundamentarea deciziilor strategice și tactice. Strategia le permite oamenilor de afaceri să pătrundă adânc în esența problemelor, le dezvoltă capacitatea de a combina într-o singură imagine fapte dispersate și de a vedea legăturile dintre diferite aspecte ale afacerii, fapt care îmbunătățește procesul decizional la întreprindere.

4) Alinierea resurselor organizației la realizarea obiectivelor strategice.
Posibilități de diversificare și/sau dezvoltare a afacerii pot fi multe, în timp ce resursele organizației sunt întotdeauna limitate. Companiile intră în dificultăți financiare majore când se lansează concomitent în mai multe afaceri sau proiecte, neavând resursele necesare pentru a le susține dezvoltarea. Strategia permite o analiză detaliată a opțiunilor de diversificare și/sau dezvoltare a afacerii, necesarului de investiții și direcționarea resurselor în cele mai promițătoare opțiuni strategice.

5) Abordare proactivă vs abordare reactivă.
O bună parte din manageri au o abordare reactivă în gestiunea afacerilor. Adică, sunt preocupați mai mult de rezolvarea în regim de urgență a problemelor apărute ”pe neașteptate” (stingerea incendiilor), în locul anticipării și prevenirii lor. În unele organizații cuvântul ”URGENT” e ridicat la nivel de slogan. Capacitatea managerilor de-a soluționa probleme (problem solving) este pe larg apreciată, în timp ce anticiparea și prevenirea riscurilor (managementul riscurilor) este mai puțin practicată de firmele autohtone. Nu toate problemele pot fi soluționate imediat. Deseori pentru a găsi o soluție sunt necesare cercetări complexe și/sau analize aprofundate, care necesită timp.

Marea majoritate a problemelor, care apar ”pe neașteptate” și soluționarea cărora nu poate fi amânată, sunt cauzate de deficiențe de ordin strategic. Strategia permite schimbarea abordării în gestiunea afacerii, din reactivă în proactivă, când unele evenimente negative și/sau riscuri sunt anticipate și sunt luate măsuri pentru prevenirea lor.

O importanță deosebită pentru dezvoltarea durabilă a organizației o au avantajele concurențiale unice (strategice), care sunt greu (sau chiar imposibil) de copiat de către concurenți. Asemenea avantaje nu pot fi dezvoltate într-un timp ”record”. Strategia crează premizele necesare pentru a asigura pe viitor o competitivitate sporită organizației, răspunzând la întrebarea: ”Ce trebuie de făcut astăzi, pentru ca pe viitor întreprinderea să fie câștigătoare în lipta concurențială?”

IMPORTANT: Este foarte important ca strategia organizației să fie formalizată, adică să fie ”pusă pe hârtie”. De cele mai multe ori oamenii de afaceri sau directorii generali păstrează strategia de dezvoltare în mintea lor, fără a o comunica angajaților organizației. Acest ”defect de comunicare” a strategiei crează obstacole majore la executarea strategiei. Odată ce strategia este formalizată și comunicată angajaților, toate entitățile organizaționale (producerea, vânzările, marketingul, achizițiile, HR-ul, etc.) vor lucra într-un efort comun la realizarea obiectivelor strategice.

Odată ce ați citit acest articol, ar fi cazul să vă gândiți asupra inițierii unui proces de implementare a managementului strategic în organizația pe care o gestionați. CONSULTEX dispune de experiență și ”know-how” pentru dezvoltarea unei strategii eficiente pornind de la ”0”. Contactați-ne pentru a discuta în detalii necesitățile în domeniul strategiei în organizația d-voastră și pentru a vedea cu ce vă putem ajuta.